روابط بانکی - شرح آنلاین
دستاورد سفر نخست‌ وزیر عراق در بخش بانکی چه خواهد بود؟ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

دستاورد سفر نخست‌ وزیر عراق در بخش بانکی چه خواهد بود؟

مهر ، ( شرح آنلاین) - نخست‌ وزیر عراق امروز برای آغاز روابطی نو در اقتصاد، سیاست و تجارت، وارد ایران می‌شود و امیدواری زیادی وجود دارد که در بخش ارزی نیز توافقات خوبی عملیاتی شود.