روابط دیپلماتیک - شرح آنلاین
ونزوئلا دیپلمات های آمریکا را اخراج کرد ۰۴ بهمن ۱۳۹۷

ونزوئلا دیپلمات های آمریکا را اخراج کرد

رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد این کشور روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کرده و به دیپلمات های آمریکایی برای خروج از کاراکاس ۷۲ ساعت مهلت داد.