روابط عمومی سازمان - شرح آنلاین
زمان برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر کرد ۲۳ تیر ۱۳۹۹

زمان برگزاری آزمون دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر کرد

روابط عمومی سازمان سنجش اعلام کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده تاریخ و زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوسته تغییر یافته است.