روابط نظامی تهران و باکو - شرح آنلاین
بررسی روابط نظامی تهران و باکو ۲۶ دی ۱۳۹۷

بررسی روابط نظامی تهران و باکو

سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سفرهای منطقه ای دو سال اخیر خود، امروز چهارشنبه برای دیدار دو روزه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان می شود.