روایت نبرد خرمشهر - شرح آنلاین
۰۳ خرداد ۱۳۹۸

روایت نبرد خرمشهر؛ از اشغال تا آزادی

تسنیم، (شرح آنلاین) - خرمشهر پس از ۳۵ روز مقاومت، چهارم آبان ۱۳۵۹ سقوط کرد. ۱۹ ماه دراشغال بود، پس از طی ۲۴ روز جنگ سخت، روز سوم خرداد ۱۳۶۱ آزاد شد.