روح الله دهقان نژاد - شرح آنلاین
همه گرایشات سیاسی زیر چتر حمایتی بسیج رسانه اند ۲۸ آبان ۱۳۹۷

همه گرایشات سیاسی زیر چتر حمایتی بسیج رسانه اند

رئیس بسیج رسانه آذربایجان شرقی گفت: تمام اصحاب رسانه در استان از هر جناح و گرایشی زیر چتر حمایتی بسیج رسانه هستند.