رودونگ - شرح آنلاین
قطعنامه اخیر حقوق بشر مخرب برای تلاش های صلح در شبه جزیره کره است ۰۴ دی ۱۳۹۷

قطعنامه اخیر حقوق بشر مخرب برای تلاش های صلح در شبه جزیره کره است

کره شمالی امروز سه شنبه به شدت از قطعنامه اخیر حقوق بشری سازمان ملل انتقاد کرد.