روزنامه ینی شفق - شرح آنلاین
گزارش|بحران امنیتی ترکیه در صورت تصویب سیستم جدید سربازی ۰۶ خرداد ۱۳۹۸

گزارش|بحران امنیتی ترکیه در صورت تصویب سیستم جدید سربازی

تسنیم، (شرح آنلاین) - سیستم جدید سربازی بزرگ‌ترین ضربه به ترکیه را در تأمین امنیت مرزهای مشترک با سوریه خواهد زد. چرا که با وجود تکنولوژی‌های جدید نظامی، تأمین امنیت ۹۱۱ هزار کیلومتر مرز مشترک با سوریه به وسیله حضور سربازها در صدها پایگاه نظامی امکان‌پذیر است.