روزهای نارنجی - شرح آنلاین
« روزهای نارنجی » در جشنواره فیلم فجر ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

« روزهای نارنجی » در جشنواره فیلم فجر

ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، (شرح آنلاین)- نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی «روزهای نارنجی» در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.