روز شمار انقلاب - شرح آنلاین
روز شمار انقلاب /۱۸ بهمن ۵۷ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

روز شمار انقلاب /۱۸ بهمن ۵۷

تبریز،(شرح آنلاین) - 18 بهمن 57 بازرگان موقتا از رهبری نهضت آزادی کناره گیری نمود ودرصبح امروز هجدهم بهمن ماه در حالی که وسایل ضروری شخصی خود را همراه داشت به مدرسه علوی نقل مکان کرد.