رونمایی - شرح آنلاین
رونمایی از دانشنامه فرهنگ،هنر و تمدن کردستان ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

رونمایی از دانشنامه فرهنگ،هنر و تمدن کردستان

ایسنا،(شرح آنلاین)-معاون فرهنگی امور استان‌های حوزه هنری کشور گفت: پروژه دانشنامه تلاش می‌کند فرهنگ و تمدن کردستان را از منظر تاریخ فرهنگی مورد مطالعه قرار دهد و از این جهت حائز اهمیت است که مجموعه میراث معنوی و فرهنگ کردستان را مکتوب و برای آیندگان به یادگار می‌گذارد.