رویترز - شرح آنلاین
تروریست نیوزیلند به سرزمین های آشغالی رفته بود ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تروریست نیوزیلند به سرزمین های آشغالی رفته بود

روریترز ، (شرح آنلاین) - تروریست استرالیایی اواخر سال 2016 به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده و مدت 9 روز در آنجا اقامت داشته است.

رشد اقتصادی ترکیه ۳ درصد افت کرد ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

رشد اقتصادی ترکیه ۳ درصد افت کرد

رویتز ، ( شزح آنلاین ) - اقتصاد ترکیه بیش از حد انتظار و ۳ درصد افت کرد تا بدترین عملکرد خود در نزدیک به یک دهه را ثبت کند. این نشان می‌دهد بحران ارزی سال گذشته، اقتصاد ترکیه را تا رکود پیش برده است.