رژیم اشغالگر - شرح آنلاین
معادلات جنگ جولای-۳|سید حسن نصرالله و برهم زدن معادلات رژیم صهیونیستی ۲۶ تیر ۱۳۹۸

معادلات جنگ جولای-۳|سید حسن نصرالله و برهم زدن معادلات رژیم صهیونیستی

شرح آنلاین - حزب الله با شکست رژیم صهیونیستی در جنگ جولای قواعد حاکمیتی رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی را به هم ریخت.