رکود ارز - شرح آنلاین
پوند نزدیک رکورد ۹ ماهه ماند / دلار بدترین هفته ۲۰۱۹ را سپری کرد ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

پوند نزدیک رکورد ۹ ماهه ماند / دلار بدترین هفته ۲۰۱۹ را سپری کرد

رویترز ، ( شرح انلاین) - دلار با داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا دچار افت شدید شد و بدترین افت هفتگی خود در بیش از ۳ ماه گذشته را ثبت کرد و پوند نیز با رد برگزیت بدون قرارداد تجاری در پارلمان انگلیس جهش کرد.