ریال عربستان - شرح آنلاین
قیمت دلار و نرخ ارز روزچهار شنبه ۲۲ اسفند ماه در بازار آزاد ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

قیمت دلار و نرخ ارز روزچهار شنبه ۲۲ اسفند ماه در بازار آزاد

( شرح آنلاین)- بازار ارز آزاد امروز آرامش نسبی را به همراه داشت. دلار قیمتی زیر 13 هزار تومان را در پی داشت.