ریشه مشکلات - شرح آنلاین
ریشه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر به سوء تدبیر مسؤولان برمی‌گردد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریشه مشکلات اقتصادی کشور بیشتر به سوء تدبیر مسؤولان برمی‌گردد

آذربایجان شرقی، فارس، (شرح آنلاین) - نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: ریشه مشکلات فعلی اقتصاد کشور قبل از آنکه به تحریم های آمریکا ربط داشته باشند به سوء تدبیر مسئولان بر می گردند.