رییس بانک مرکزی - شرح آنلاین
رییس کل بانک مرکزی: نرخ تورم کاهشی شد ۰۵ آبان ۱۳۹۸

رییس کل بانک مرکزی: نرخ تورم کاهشی شد

شرح آنلاین _ رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر دغدغه مهم بانک مرکزی، تامین نقدینگی مولد واحدهای تولیدی و بسط رونق پایدار و غیرتورمی در کشور است.

مدیریت مهار تورم به صورت پایدار ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیریت مهار تورم به صورت پایدار

صداوسیما، (شرح آنلاین) - رشد نقدینگی در سال ۹۷ با وجود نوسانات اقتصادی سال پیش، معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد.