رییس جمهور آذربایجان - شرح آنلاین
وزیر امور اقتصادی ایران با رییس جمهوری آذربایجان دیدار کرد ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

وزیر امور اقتصادی ایران با رییس جمهوری آذربایجان دیدار کرد

باکو، ایرنا، (شرح آنلاین) - فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با سفر به باکو روز جمعه با الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.