رییس جمهور روسیه - شرح آنلاین
۲۰ آبان ۱۳۹۷

تشکیل ارتش اروپایی اقدام اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت خود است

رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات ماکرون مبنی بر تشکیل یک ارتش اروپایی برای اتحادیه اروپا گفت:تشکیل ارتش اروپایی یک اقدام واضح و طبیعی در اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت خود است.