رییس حزب لیبرال جمهوری آذربایجان - شرح آنلاین
سیاستمدار کهنه کار جمهوری آذربایجان خواستار آشتی ملی در این کشور شد ۲۴ تیر ۱۳۹۸

سیاستمدار کهنه کار جمهوری آذربایجان خواستار آشتی ملی در این کشور شد

شرح آنلاین - خانم لاله شوکت حاجی اوا، رییس حزب لیبرال جمهوری آذربایجان و دبیر پیشین دولت، طرح بزرگ آشتی ملی میان حاکمیت و نیروهای سیاسی رقیب در این کشور را تدوین کرد.