رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی - شرح آنلاین
سیستم ارجاع و پزشک خانواده ، تنها راه ایجاد عدالت در سلامت ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

سیستم ارجاع و پزشک خانواده ، تنها راه ایجاد عدالت در سلامت

میزان ،( شرح آنلاین)- رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می‌گویم که ما مدافع اجرای قانون هستیم و اگر منابع را مدیریت نکنیم، بیمارستان‌های دولتی دچار آسیب جدی می‌شوند و این موضوع به آن معنا است که فقرا و ضعفا و کارمندان آسیب خواهند دید.