زباله فضایی - شرح آنلاین
۲۹ مهر ۱۳۹۷

فرود زباله فضایی در کالیفرنیا

یک مخزن سوخت ماهواره «ایریدیوم» در باغ گردوی کشاورزی در کالیفرنیا فرود آمده است. شرح آنلاین – بی جی آر: کشاورزی هنگام پیاده روی در هانفورد واقع در ایالت کالیفرنیا در باغ گردوی خود با یک زباله فضایی روبرو شد. لابه لای درختان باغ این مرد یک تکه فلز درهم پیچیده وجود داشت که بخش هایی از […]