زبان آذری - شرح آنلاین
تحصیل زبان آذری مطالبه مردم آذربایجان شرقی است ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تحصیل زبان آذری مطالبه مردم آذربایجان شرقی است

میانه،(شرح آنلاین) - استانداری آذربایجانشرقی تحصیل به زبان مادری را مطالبه مردم آذربایجان شرقی دانست.