زبان ترکی - شرح آنلاین
نگاهی به مطالب ستون نویس‌های ترکیه| ترکیه٬ معضل جمعیت و بیکاری ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

نگاهی به مطالب ستون نویس‌های ترکیه| ترکیه٬ معضل جمعیت و بیکاری

تسنیم، (شرح آنلاین) - در یک سال گذشته در ترکیه شاهد افزایش جمعیت ترکیه در حد یک میلیون و یکصد هزار نفر بودیم اما این افزایش جمعیت همزمان شد با کاهش سرانه درآمد ملی و افزایش آمار بیکارهای کشور.