زفکا - شرح آنلاین
عرضه اولیه” زفکا “فردا چهارشنبه در فرابورس ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

عرضه اولیه” زفکا “فردا چهارشنبه در فرابورس

(شرح آنلاین) - عرضه اولیه کشت و دامداری فکا فردا چهارشنبه 24 بهمن از طریق فرابورس انجام می شود.