زلزله در جنوب شرق آلبانی - شرح آنلاین
زلزله در آلبانی باعث ویرانی ۱۰۰ منزل شد ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

زلزله در آلبانی باعث ویرانی ۱۰۰ منزل شد

فارس، (شرح آنلاین) - زلزله در جنوب شرق آلبانی باعث ویرانی 100 منزل و مجروح شدن 4 نفر شد.