زنان سرپرست - شرح آنلاین
بهزیستی ۷۰۰۰ زن بی سرپرست را تحت پوشش خود قرار داد ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

بهزیستی ۷۰۰۰ زن بی سرپرست را تحت پوشش خود قرار داد

کرمانشاه، مهر،(شرح آنلاین) - کارشناس مسئول دفتر زنان و خانواده اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: ۷۰۰۰ زن سرپرست خانوار در استان تحت پوشش این نهاد هستند.