زندانیان این کشور - شرح آنلاین
مخالفت رئیس‌جمهور تاجیکستان با درخواست عفو ۹۹ نفر از زندانیان ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

مخالفت رئیس‌جمهور تاجیکستان با درخواست عفو ۹۹ نفر از زندانیان

تسنیم، (شرح آنلاین) - رئیس‌جمهوری تاجیکستان با درخواست عفو ۹۹ تن از زندانیان این کشور که بر اساس قانون جدید صورت گرفته است، مخالفت کرد.