زنوزق - شرح آنلاین
سفر به زنوزق؛ سرزمین سیب و عسل ۰۷ فروردین ۱۳۹۸

سفر به زنوزق؛ سرزمین سیب و عسل

مرند، (شرح آنلاین) - روستای پلکانی زنوزق تقریبا چسبیده به زنوز است با یک المان بزرگ از سیبی قرمز در ورودی روستا، در همان ابتدای کار تکلیف ما را با محصول مهم روستا مشخص می‌کند، هر چند جلوتر که برویم خوشمزه‌ترهای بیشتری هم می‌بینیم.