زورخانه - شرح آنلاین
یونسکو ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی را به نام ایران به رسمیت می شناسد ۰۱ مهر ۱۳۹۸

یونسکو ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی را به نام ایران به رسمیت می شناسد

شرح آنلاین - رییس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: کمیته توسعه ورزش های رزمی یونسکو ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی را به نام ایران به رسمیت می شناسد.