زکات فطره - شرح آنلاین
نظر ۶ مرجع تقلید درباره زکات فطره امسال ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

نظر ۶ مرجع تقلید درباره زکات فطره امسال

فارس، (شرح آنلاین) - زکات فطره امسال طبق نظر برخی مراجع، برابر با ۹ هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم گندم یا ۲۴ هزار تومان معادل ۳ کیلوگرم برنج اعلام شده است که خانواده‌ها بر اساس قوت غالب خود آن را پرداخت می‌کنند.