زیباحالت منفرد - شرح آنلاین
زیباحالت منفرد: شرکتهای صوری بابک زنجانی را در مالزی من ثبت کردم ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

زیباحالت منفرد: شرکتهای صوری بابک زنجانی را در مالزی من ثبت کردم

تسنیم، (شرح آنلاین) - جعبه سیاه بانک زنجانی در بخشی از دفاعیات خود در دادگاه با اقرار به اینکه شرکتهای صوری مورد استفاده زنجانی در مالزی را او ثبت کرده است، گفت: هیچ فعالیتی در زمینه نفتی و بانکی نداشتم و کارم دکوراسیون ساختمان بود.