زیر گرفتن توسط کامیون - شرح آنلاین
۲۱ موتور سوار توسط راننده کامیون زیر گرفته شدند ۱۳ دی ۱۳۹۷

۲۱ موتور سوار توسط راننده کامیون زیر گرفته شدند

۲۱ موتورسوار ویتنامی که در تقاطع منتظر سبز شدن چراغ بودند، ناگهان به طرز وحشتناکی توسط کامیون زیر گرفته شدند.