زینب سلیمانی - شرح آنلاین
با ترس از دشمنان زندگی خواهی کرد ۰۲ بهمن ۱۳۹۹
فرزند حاج قاسم سلیمانی خطاب به ترامپ:

با ترس از دشمنان زندگی خواهی کرد

زینب سلیمانی در صفحه شخصی خود خطاب به ترامپ نوشت: کسی تو را قهرمان نمی بیند بلکه به عنوان کسی می‌بینند که با ترس از دشمنانش زندگی خواهد کرد.