سابقه بیمه - شرح آنلاین
سابقه بیمه قابل خریدن نیست / استثنا برای خرید سابقه بیمه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

سابقه بیمه قابل خریدن نیست / استثنا برای خرید سابقه بیمه

مهر ، ( شرح آنلاین ) - سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت:‌ سابقه بیمه خریدنی نیست.