ساخت و ساز - شرح آنلاین
قلع و قمع ساخت‌ و سازهای حریم رودخانه مارون با دستور دادستان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

قلع و قمع ساخت‌ و سازهای حریم رودخانه مارون با دستور دادستان

فارس، (شرح انلاین) - بنابر تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه تصرف در حریم بستر رودخانه‌ها ممنوع است، ضمن اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ این قانون وزارت نیرو مکلف است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخریب مستحدثات غیرقانونی اقدام کند.