سارا بهرامی - شرح آنلاین
« جمشیدیه » شعاری نیست ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

« جمشیدیه » شعاری نیست

ستاد خبری جشنواره فیلم فجر ( شرح آنلاین ) - خلعتبری، آهنگساز می گوید: ما جمشیدیه را زندگی کردیم و ساختیم.