سازمان انرژی اتمی - شرح آنلاین
توضیح سازمان انرژی اتمی در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

توضیح سازمان انرژی اتمی در خصوص بیانیه مشترک ایران و آژانس

سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص تفاهمات مشترک با آژانس بین المللی انرژی اتمی، توضیحاتی ارائه کرد.