سازمان ملل متحد - شرح آنلاین
بازگشت آمریکا به برجام نیازمند هیچ طرحی نیست ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد؛

بازگشت آمریکا به برجام نیازمند هیچ طرحی نیست

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در صفحه توئیتری خود اعلام کرد که برای بازگشت آمریکا به برجام به هیچ طرحی جز تصمیم سیاسی واشنگتن برای اجرای تعهدات نیاز نیست.