ستاد صلح آذربایجان شرقی - شرح آنلاین
اعلام موجودیت شورای مرکزی ستاد مردمی صلح  استان آذربایجان شرقی ۰۴ خرداد ۱۴۰۰

اعلام موجودیت شورای مرکزی ستاد مردمی صلح استان آذربایجان شرقی

شورای مرکزی ستاد مردمی صلح استان آذربایجان شرقی اعلام موجودیت کرد.