ستاره شناسی - شرح آنلاین
عطارد را بعد از غروب امروز خورشید رصد کنید ۱۵ آبان ۱۳۹۷

عطارد را بعد از غروب امروز خورشید رصد کنید

امکان رصد سیاره عطارد بعد از غروب خورشید امروز وجود دارد. شرح آنلاین: عطارد نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است و به همین ترتیب در هنگام رصد، عطارد همیشه نزدیک خورشید دیده می شود زیرا مدار عطارد در درون مدار زمین قرار دارد. فاصله زاویه ای بین عطارد و خورشید از دید ناظر زمینی مداوم […]