سرپرست سازمان توسعه تجارت - شرح آنلاین
ممنوعیت واردات برنج تمام شد ۱۱ آذر ۱۳۹۷

ممنوعیت واردات برنج تمام شد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاوزی وزیر جهاد کشاورزی اتمام دوره ممنوعیت واردات برنج را اعلام کرد.