سفرهای نوروزی - شرح آنلاین
تکلیف سفرهای نوروزی چه شد؟ 01 اسفند 1399

تکلیف سفرهای نوروزی چه شد؟

مجوز قطعی برای سفرهای نوروزی صادر نشده و همه صحبت‌ها و سناریوها برپایه احتمالات و اما و اگر است.