سفیر ایران در بغداد - شرح آنلاین
محتوای آخرین پیام سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق چه بود؟ 15 بهمن 1398

محتوای آخرین پیام سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق چه بود؟

سفیر ایران در عراق از محتوای پیام تهران به عربستان سعودی که قرار بود سردار شهید قاسم سلیمانی به دست دولت بغداد برساند، سخن گفت.