سلامی - شرح آنلاین
جنگ ایران و عراق نابرابرترین جنگ تاریخ بود ۰۸ مهر ۱۳۹۹
سرلشکر سلامی در صحن مجلس:

جنگ ایران و عراق نابرابرترین جنگ تاریخ بود

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: جنگ ایران و عراق نابرابرترین جنگ تاریخ بعد از عاشورا بود، چرا که همه قدرت های جهانی در برابر کشور ما ایستادند.