سیاست‌مداران ترکیه - شرح آنلاین
روابط ترکیه و آمریکا و تصمیمات اردوغان 05 خرداد 1398

روابط ترکیه و آمریکا و تصمیمات اردوغان

تسنیم، (شرح آنلاین) - بنا به دلایل بسیار٬ ترکیه نمی‌تواند در برابر آمریکا٬ مانند جمهوری اسلامی ایران عمل کند و طرفداران چنین ایده‌ای در بین سیاست‌مداران ترکیه٬ در اقلیت هستند.