سیاست‌های اقتصاد مقاومتی - شرح آنلاین
حمایت از بخش خصوصی نخستین گام تحقق اقتصاد مقاومتی است ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حمایت از بخش خصوصی نخستین گام تحقق اقتصاد مقاومتی است

فارس، (شرح آنلاین) - استاندار مرکزی گفت: حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید، از مهم ترین برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی است که در راستای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان ها و به ویژه شهر آشتیان صورت می گیرد.

پیشگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی در استان اصفهان ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

پیشگیری از تعطیلی ۲۱ واحد تولیدی در استان اصفهان

اصفهان ،میزان ،(شرح آنلاین)-رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: درراستای حمایت از واحد‌های متوقف و ورشکسته و تعامل سازنده با اطاق بازرگانی و حل مشکلات فعالان اقتصادی با حمایت‌های قضایی از تعطیل و یا نیمه تعطیل شدن واحد‌های تولیدی جلوگیری شد.