سیدجلال حسینی - شرح آنلاین
مسن‌ترین بازیکنان لیگ برتر/ چهار ایرانی و یک خارجی در تعقیب سیدجلال 15 دی 1399

مسن‌ترین بازیکنان لیگ برتر/ چهار ایرانی و یک خارجی در تعقیب سیدجلال

لیگ برتر بیستم از حیث داشتن بازیکنانی با بیش از ۳۵ سال یکی از عجیب‌ترین ادوار خود را پیگیری می‌کند؛ به طوری که در حال حاضر پنج بازیکن ۳۷ ساله در تعقیب سیدجلال حسینی با ۳۹ سال سن هستند.