سید علی آقازاده، - شرح آنلاین
حمایت از بخش خصوصی نخستین گام تحقق اقتصاد مقاومتی است ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

حمایت از بخش خصوصی نخستین گام تحقق اقتصاد مقاومتی است

فارس، (شرح آنلاین) - استاندار مرکزی گفت: حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذار و رفع موانع تولید، از مهم ترین برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی است که در راستای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان ها و به ویژه شهر آشتیان صورت می گیرد.