شایعه درگیری - شرح آنلاین
تکذیب شایعه درگیری لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران قوا ۲۴ تیر ۱۳۹۹

تکذیب شایعه درگیری لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران قوا

سخنگوی دولت شایعه درگیری لفظی روحانی و قالیباف در جلسه سران قوا را تکذیب کرد.